Virus HPVcó chữa được không và cách đào thải virus HPV ra khỏi cơ thể